Invitation til medlemsmøde, søndag den 28. januar 2018, kl. 13-16 på Brejning Efterskole.


Kære medlemmer af FBL og BBK og alle som føler sig som naboer til Brejning Havn
 

Vi inviterer nu til et medlemsmøde for alle medlemmer af både FBL og BBK.

Mødet vil på grund af et forventet deltagerantal på omkring 100 personer finde sted i foredragssalen på:

Brejning Efterskole
Møllegårdsvej 1
7080 Børkop

Vi har i november afholdt 12 fokusgruppemøder, vi har december gennemført en stor spørgeundersøgelse og nu afholder vi så et medlemsmøde, inden selve Strategiplanen skrives og fremlægges på begge generalforsamlinger.
Vi bruger 3 timer på at gå i dybden med de indkomne forslag.

Helt nye ideer og forslag har her allersidste chance for at komme med. Vel mødt og del med alle du kender på havnen og i klubben :-)

På udvalgets vegne og med strategisk søsportshilsen
/Ole Conrad Kondrup

PS: Du kan både tilmelde dig til Jørgen Sandager på: kasserenbbk(at)gmail.com
      eller på Facebook: https://www.facebook.com/events/223373274872024/Medhjælperfest 2018 BBK

Kære medhjælper 

Som tak for din indsats til glæde for dine klubkammerater og BBK, indbydes du herved til medhjælperfest/evaluering.

Alle som har givet et nap med er velkomme, herunder træner, hjælpere, underviser, bestyrelser, havnefogeder, tømrer o.s.v. Det vil sige alle der laver frivillig arbejde er velkommen.

Det foregår den 2. februar, kl. 18 i BBK’s klubhus. Vi starter med 1 times evaluering af projekter og arrangementer i 2017, og herefter er der spisning kl. 19.

Vi håber at se dig denne dag. Du er velkommen til at tage en ledsager med, som kan spise med for 100 kr (du som hjælper, spiser gratis).

SU senest d. 26. januar 2018.
Udfyld felterne herunder.

Er du bekendt med at der er medhjælpere som i løbet af 2017 har bidraget med frivilligt arbejde, der ikke har modtaget denne invitation, bedes du rette henvendelse til afsenderen og informere om dette, så vi når ud til alle medhjælpere med denne invitation.

Hent invitationen her 

Sejlerhilsen og godt nytår BBK

Tilmeld dig herunder:

.


Nytårskur i Brejning bådklub.

Kære medlemmer.

Så er vi klar til en ny sæson i BBK og det ville derfor glæde os, at se rigtig mange af jer til vores nytårsfrokost lørdag den 13 januar kl. 13.00 i klubhuset.
Mad og drikke har i selv med. Øl og vand kan købes. Vi giver kaffen og småkage til.
Så velkommen til lidt social hygge, om livet i havnen og en god snak om den nye sæson der venter os i 2018.
De bedste hilsner og med ønske om et godt nytår.
Aktivitetsudvalget i BBK.Nyhedsbrev 2 - Strategiplanudvalget.


Kære medlemmer
 

Vi har nu afholdt 12 fokusgruppemøder med klubbernes medlemmer og vi har afholdt 10 aftenmøder i udvalget. 

Vores plan for hele forløbet har været at starte med kvalitative interviews, for at lære mere om hvad medlemmerne skal spørges om i en kvantitativ undersøgelse. Den løber frem til søndag den 7. januar 2018. Herefter har vi både indsigt i holdninger og statistik som grundlag for at holde et forhåbentligt kæmpe medlemsmøde på 3 timer, søndag den 28. januar 2018. 

Herefter går udvalget i hulen og skriver en Strategiplan til de to bestyrelser for havnen og bådklubben. 

Vores fokusgruppemøder har afdækket en helt enorm mængde af idéer og visioner blandt alle havnens brugere og medlemmer. Der er også fremkommet forskellige former for kritik og advarsler, som vi som Strategiplanudvalg vælger at tolke som læringspunkter. 

Det vil være helt umuligt at redegøre for alle aspekter af det hele, og vi synes at I alle skal have et overblik over de tunge overskrifter. De kunne se sådan ud. 

·         Kommunikation
·         Branding/Markedsføring
·         Værdigrundlag
·         Organisering af to klubber og/eller sammenlægning.
·         Økonomi
·         Storinvesteringer
              o  Klubhus
              o  Optagesystem
·         Vinterbadeafdeling
·         Nye forretningsområder
·         Livet ved havnen og vores egen “lokalplan”
·         Aktiviteter / Afdelinger
·         Sikkerhed
·         Bådplads ejere

Spørgeskemaet er udsendt til alle medlemmer med en opdateret e-mailadresse i BBK. Hvis du ikke har fået en mail med et link til spørgeskemaet; “Strategiplan for FBL og BBK 2018”, så skal du henvende dig til kassereren for BBK, Jørgen Sandager: kasserenbbk(at)gmail.com, som vil hjælpe dig med at opdatere din e-mailadresse i medlemsarkivet. Herefter får du fremsendt spørgeskemaet i en særskilt mail. 

Vi nærmere os allerede nu de første 100 besvarelser, så der er en virkelig fin opbakning. 1000 tak for det.

På udvalgets vegne
Rigtig glædelig jul og godt nytår til jer alle.
Ole Conrad Kondrup


 

Nyhedsbrev fra Strategiplanudvalget.


Kære medlemmer af FBL og BBK

Vi er et udvalg på 6 personer:

Ole Conrad Kondrup,
Jackie Olsen,
Jan Albrectsen,
Martin Oehlenschlæger,
Jørgen Sandager,
Jørgen Henrik Jensen.

som er udpeget af begge bestyrelser og har repræsentanter fra begge bestyrelser i udvalget. Vi har nu holdt 3 møder og lavet en plan for vores arbejde, blandt andet med hjælp fra en dygtig proceskonsulent fra DGI. Vi holder møde hver mandag aften på Brejning Efterskole, kl. 19.30. Udvalgets kontaktperson er Ole Conrad Kondrup på 20492936, eller ock(at)brejning.dk, eller hvem som helst af medlemmerne du måtte møde på vandet, eller i land.

Vi ser det som vores fornemmeste opgave at lave et arbejdsdokument som er bredt forankret på hele havnen og som kan holde i en lang årrække fremover. Dokumentet skal kunne være det dokument, som vi kigger i, når vi skal investere i, arbejde med og udvikle på havnen og klubben. Det er målet, at dokumentet skal præsenteres på et medlemsmøde, for alle interesserede medlemmer i begge klubber, i februar. Herefter kan det med de justeringer som medlemsmødet kaster af sig, fremsættes på begge generalforsamlinger i marts, til en demokratisk drøftelse.

Hvorvidt dele af Strategiplanen kræver særskilte afstemninger kan ikke på nuværende tidspunkt forudsiges. Fra udvalgets side understreger vi, at en sammenlægning af de to klubber på ingen måde er et mål i sig selv. Arbejdet med Strategiplanen vil vise om de planer og mål vi udvikler, bedst nås med eller uden en sammenlægning. Således er sammenlægningen kun, og om nødvendigt, et middel og ikke et mål i sig selv.

Første milepæl i arbejdet er at inddrage alle medlemmers holdninger, erfaringer, kompetencer og drømme i en spændende 2-delt proces. Første del, er en række såkaldte fokusgruppeinterviews. Her kan alle medlemmer i større eller mindre gruppe give deres besyv med. Anden del vil være et klassisk spørgeskema baseret på vores referater af alle vores fokusgruppeinterviews.

Brejning Lystbådehavn og Brejning Bådklub har i fællesskab udpeget et strategiplanudvalg, som har til opgave at udarbejde en Strategiplan, som skal tilvejebringes ved at udvalget indsamler og analysere så mange idéer og forslag som muligt fra alle medlemmer. Planen skal fremlægges på et medlemsmøde til fri debat og skal senere fremlægges til vedtagelse, som arbejdspapir (hvidbog) på begge generalforsamlinger i foråret 2018.

Du har derfor mulighed for at give dig frit til kende, som en af flere medlemmer i en fokusgruppe. Du kan vælge at sammensætte en gruppe selv, eller at benytte en af de ledige tider som bliver udbudt.

På baggrund af fokusgruppernes tanker vil der blive udsendt et spørgeskema, som samler op på idéerne og gør resultaterne åbne, synlige og dokumenterede.

Vi bruger således november til det kvalitative arbejde, altså interviews, og december til det kvantitative arbejde, det sige et spørgeskema.

Du kan tilmelde dig til et fokusgruppeinterview, som afvikles i klubhuset, varighed ca. 90 min., på disse datoer:

Søndag den   5. november kl. 10, kl. 12, kl. 14
Tirsdag den   7. november kl. 18: Kajakafdelingen.
Tirsdag den   7. november kl. 19.30
Onsdag den 15. november kl. 18 og kl. 19.30
Lørdag den  11. november kl. 10, kl. 12, kl. 14
Søndag den 19. november kl. 16, kl. 18
Lørdag den  25. november kl. 10, kl. 12, kl. 14

Tilmelding til Jørgen Sandager på tlf. 20116648 eller mail: ks(at)bbk-brejning.dk

Søsportshilsen og på udvalgets vegne
Ole Conrad Kondrup
strategientusiast


Virtuel Skipper 

Sejlads for de kuldskære

se her


SVØMNING

Kære medlemmer.
Så er vi klar i svømmehallen igen,vi åbner søndag d. 29 okt. kl 12.00-14.00 og herefter hver søndag frem til og med april 2018. Der vil være enkle undtagelser hvor hallen er lukket. Lukket mellem jul og nytår (opstart 6 jan 2018). Alle medlemmer af BBK m/familie børn og børnebørn er velkommen og vi håber, at rigtig mange vil benytte sig af tilbudet.

Bestyrelsen i BBK


Den dag da borgmesteren kom forbi

Det blev et festligt Åbent Hus arrangement i dag på Brejning Lystbådehavn med besøg af bl.a. Vejles borgmester Jens Ejner Christensen. 

Datoen var valgt med omhu på vel nærmest en af årets flotteste dage. Så forhåbentlig gjorde vores smukke havn, den kommende nye lagerbygninger og de mange frivillige kræfter, som står bag, så stort indtryk, at kommunen vil have mere fokus på Brejning Lystbådehavn fremover og hjælpe os med at realisere de andre projekter på og omkring havnen

Vi føler os af og til lidt overset af Vejle Kommune. Ikke mindst set i lyset af de mange ressourcer, der er brugt på Vejle Lystbådehavn. Men heldigvis er det ikke en stopklods for udviklingen på Brejning Lystbådehavn. Vi kan selv og vil selv. Og med en stor indsats blandt medlemmer bidrager det ikke kun økonomisk men i særdeleshed også til ejerskabet og fællesskabet.

Så endnu engang hip hip hurra og tillykke med den kommmende flotte lagerbygning.SEJLERSKOLE

STORT TILLYKKE til årets elever med bestået eksamen :)

Comwell Kellers Park Cup 2017

Vi siger mange tak for hjælpen til vores sponsorer og frivillige hjælpere.
Herunder kan du se nogle billeder fra stævnet. 

Resultater.pdfKajak

Vil du med på næste introhold for nye kajakroere? Send mail med navn og mobilnummer til brejning.kajakklub(at)gmail.com, så modtager du nærmere info.

KAJAK_HYGGE.jpg

Stand up paddle - SUP

Se mere om den nye afdeling under BBK på facebookgruppen - Brejning SUP Club. 5 klubboards med udstyr ligger forrest i Masteskuret og kan benyttes af alle medlemmer af BBK og deres familie.SUP_COVERFOTO.jpg.


Medlemskab eller bådplads
Læs om ansøgninger her

SEJLERSKOLE
Her kan du henvende dig til Lasse ang. sejlerskolen. Beskriv hvad det er du gerne vil noget om og Lasse vender tilbage. Tilmelding skal ske på BBK-selvbetjening under Klubben.
KAPSEJLADS
Her kan du tilmelde dig eller henvende dig til Lars ang. kapsejlads - Husk at du ikke kan tilmelde dig til Comwell Cup her. Beskriv hvad det omhandler om Lars vender tilbage.
UNGDOMSAFDELINGEN
Her kan du henvende dig til Søren eller Finn ang. ungdomsafdelingen. Beskriv hvad det er du vil vide noget om og Søren eller Finn vil vender tilbage. Tilmelding skal ske på BBK-selvbetjening under Klubben.
Talenten og Sejlsportsliga
Bookning af J70 og RIB
Her kan du tilmelde dig eller henvende dig til Jørn ang. Talenten, Sejlsportsligaen eller bookning af J70 / RIB. Beskriv hvad det er du gerne vil vide og Jørn vender tilbage. Du skal være medlem af Brejning Båd Klub for at kunne lave booking af J70 / RIB. For at blive medlem skal du gå ind på BBK-selvbetjening under Klubben.